Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται πάντα ενεργά στο πλάι εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών. 

     Η συνεχής μείωση εισροής της χρηματοδότησης που διατίθεται από το κεντρικό κράτος για τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των σχολείων και φέτος επιφέρει περιορισμένες δυνατότητες στο σχετικό προϋπολογισμό.

     Είμαστε σίγουροι ότι με την αγαστή συνεργασία στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της καταγραφής των ζητημάτων οι κοινές και συντονισμένες παρεμβάσεις φέρνουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

      Ο Δήμος Χίου στηρίζει την εκπαιδευτική κοινότητα στο βαθμό των δυνατοτήτων του με όσο το δυνατόν περισσότερες παρεμβάσεις κτιριακής συντήρησης των σχολικών μονάδων.

      Η συνεργασία όλων με διαφάνεια όσον αφορά την στοχοθεσία και ιεράρχηση των αναγκών, αποτελεί κοινή συνισταμένη των Σχολικών Επιτροπών, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, προκειμένου να ξεπεραστούν τα ζητήματα που προκύπτουν καθημερινά.